Tagasi
Kuidas online tööstused aitavad maailmal muutuda keskkonna sõbralikumaks?
27.07.2022

Viimaste andmete kohta e-commerce lehtedel analüüsiti online-s toimivate ettevõtete ning tööstusharude mõju keskkonnale, ning tulemused on jahmatavad. Kasutades online keskkonda oma tööstuse arendamiseks ning reklaamimiseks säilitatakse 40% kõigist aastast kasutatavatest ressurssidest. Nende hulka kuuluvad kütus, puit, kemikaalid ning hapnik. Kuna veebimaailmas puudub reaalselt paberimajandus ning otsene transpordile kuluv küte, saab teha tehinguid säästes nii rahalisi vahendeid kui ka keskkonda.

Millised tööstusharud keskenduvad online keskkonnas oma teenuse pakkumisele erilise hoolega?

Kindlasti figureerib esimesel kohal e-service teenustega tegelevad ettevõtted nagu koolitus, haridus, kirjandus ning asjaajamis firmad. Kuna kõik seonduv puidu ning paberiga säästab nii loodust kui ka kemikaalide kasutamist, saavad need samad ettevõtted teha oma tööd ilma metsa hävitamata. Kas ka meelelahutus kuulub nende ettevõtete hulka? Kindlasti. Jäätmekäitlus meelelahutustööstuste toimimisprotsessi juures on algusest peale olnud katkendlik ning tänu mängudele ning filmidele mõeldud toodetega tuli lisaks plastikule kasutusele võtta ka metall. Diskid ning muud salvestusmaterjalid aeguvad ning vananevad vastavalt tehnoloogia arengule, tekkib jäätmeid, mida on raske ümber töödelda. Kuidas meelelahutus saaks enda tööstust muuta rohkem keskkonna sõbralikumaks? Kindlasti tuleks kasutada ära kõike, mida online maailm suudab pakkuda. Selleks on digitaliseerimine täies mahus ning salvestumahu võimalus limiteerimata ulatuses.

Faktorid, mis elavdavad võimalusi online keskkonna täielikuks realiseerimiseks keskkonna kaitseks:

 
  1. Paberivaba majandus - kuna metsad sõltuvad kõik tööstuste sõltumisest paberist ning puidumaterjalist saab vähemalt paberivaba majandusega vähendada metsa raide vähendamist. Enamus Eesti riigisisesest avalikest teenustest toimib 2022.aastal veebipõhiselt, mis tähendab, et avaldusi ning taotlusi ning ülekandeid on võimalik teha 99% ulatuses veebis. Panganduses kasutusel olevad ülekanded on tugevalt seotud online erinevatest võimalustest taotleda laenu või järelmakse võimalusi. Kuna sellised päringud on võimalik teostada veebivahendusel, kasvab panganduses keskkonnasõbraliku käitumise faktor.
  2. Transpordi vähendamine ning kütte kasutuse langus- kaevandatavad maavarad ei ole alati taastuvad ning eriti kui tegemist on toornaftaga, siis ka selle kogus on siiski maapinnas limiteeritud. Mida enam vähendatakse füüsilist transporti, seda enam säästetakse ka kütet. Juhul kui online tööstus suudab tagada digitaliseeritud kauba transporti veebivahendusel (näiteks e-raamatud, e-muusika, e-audio), väheneb ka kütuse kasutus ning selle hind.
  3. E-commerce teenuste pakkumine- selle punkti all tahaks heaks näiteks tuua toidukaupade müüki pakkuvate ettevõtete kaubandustehnikat. Näiteks, kui tegemist on kulleri teenust pakkuvate ettevõtetega, saab epoe olemasoluga vähendada tarbjate seas ka toidukaupade roiskumise hirme. Tavalises kaupluses ostlev klient valib välja oma kauba vastavalt vajadusele, kuid soodushinnaga kaupade korral poetab oma korvi ka tooteid, mida neil reaalselt vaja ei ole. E-poodi kasutades saab klient hinnata oma vajadusi ning kasvõi kustutada ostukorvist need tooted, mida tal reaalselt vaja ei ole. Säästetakse raha ning toitu. Üleostlemine on olnud viimase kahe aasta jooksul suureks probleemiks sest pandeemiaga seotud hirmude kiuste kogutakse koju liiga palju toitu. Juhul, kui seda ei saa kõike ära kasutada õigeaegselt, tekib roiskumine ning toidu raiskamine.
  4. Jäätmekäitlus ning prügi teke - Juhul kui online’s müüdav toode ei pea olema esemeline, saab seda ladustada virtuaalselt. Virtuaalsed laod luuakse Cloudi, kus piisab vajalikest GB mahtudest. Laos hoitav kaup või transpordiga seotud jäätmete teke kasvab ulmeliselt vaid neis tööstustes, kus plastik kaalub üle puidupakendi kasutamise. Digitaliseeritud tooted ei tekita jäätmeid ning äärmisel juhul on ladustamisel vaid minimaalne kulu.